Gimnazijos veiklos įsivertinimas

Taikyti metodai:

Mokyklos dokumentų analizė.

Anketų mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams analizė.

Vertinimo šaltiniai:

Mokyklos strateginis planas;

Metinė veiklos programa;

Ugdymo planas;

Mokyklos tarybos posėdžių protokolai;

Pedagogų tarybos posėdžių protokolai;

Mokinių tarybos dokumentai;

Neformaliojo vaikų švietimo programos;

Pagalbos mokiniui veiklos programa;

Metodinių grupių protokolai;

Anketos mokiniams, mokytojams, tėvams.

 

VERTYBĖS, NORMOS, PRINCIPAI

Išvados:

 1. 56 procentai mokyklos bendruomenės narių žino mokyklos filosofiją, viziją, tikslus ir vertybes, kuriomis grindžiama mokyklos veikla.

 2. Beveik 69 procentai mokinių žino ir supranta, koks elgesys vertinamas, o koks yra netoleruojamas.

 3. 62 procentai mokinių įvardija vertybes ir paaiškina, kodėl reikia laikytis tam tikrų normų ir principų.

 4. Beveik visi mokytojai ir klasių auklėtojai teigia, kad savo veikloje stengiasi kurti klasės vidaus kultūrą, kuri pasižymi tolerancija, pagarba ir atsakomybe. Tai pripažįsta 93 procentai apklausoje dalyvavusių tėvų ir 85 procentai mokinių.

 5. Dauguma mokytojų pritaria, kad gerbia mokyklos normas, dėl kurių susitarta, stengiasi jų laikytis.

 6. Mokiniai nurodė, kad vertybės, kuriomis turėtų vadovautis mokykla yra atsakingumas, tolerancija, atvirumas naujovėms, pagarba.

 7. Mokytojai nurodė, kad vertybės, kuriomis turėtų vadovautis mokykla yra partnerystė, atsakomybė, pagarba, vidinė kultūra, gerosios patirties sklaida, tautiškumas.

Siūlymai:

Mokyklos filosofiją, viziją, misiją, tikslus ir vertybes deklaruoti ne tik posėdžiuose, stenduose ar tinklalapyje, bet ir kūrybiniuose pranešimuose, gerosios patirties sklaidos renginiuose, atviruose mokinių ir mokytojų susirinkimuose.

Kuriant mokyklos vertybes, normas ir principus reikia įtraukti daugiau mokinių tarybos ir tėvų aktyvo narių.

 

MOKYMOSI PAŽANGOS LŪKESČIAI

Išvados:

 1. 75 procentai mokytojų teigia, kad stengiasi, jog mokiniai suprastų ir išmoktų pamoką. Šiai nuomonei pritaria ir 88 procentų mokinių.

 2. 80 procentų mokytojų tiki, kad kiekvienas mokinys gali padaryti pažangą besimokydamas jo dalyko. Tam pritaria 60 procentai mokinių.

 3. 82 procentai mokytojų teigia, kad jie išklauso mokinius, tuo parodydami, kad jiems rūpi kaip mokiniai mokosi, kaip jiems sekasi, kaip galima išspręsti jų problemas. Tam pritaria 73 procentai mokinių.

Siūlymai:

Mokytojams savo pamokose nuolat taikyti refleksiją, kad mokiniai galėtų pasakyti, ko išmoko pamokoje ir kokią pažangą padarė.

Mokytojams taikyti netradicinius mokymo metodus siekiant įtraukti kuo daugiau mokinių į pamokos veiklą.

Mokytojams dažniau taikyti „mokymo(si) bendradarbiaujant“ metodus, skatinančius mokinius siekti geresnių rezultatų ir efektyvesnių refleksijos būdų.

 

DARBO TVARKA IR TAISYKLĖS

Išvados:

 1. Mūsų mokykla turi vidaus taisykles, dėl kurių visi susitarę. Taip teigia beveik visi apklausoje dalyvavę mokytojai (92 proc.) bei (90proc.) mokinių.

 2. Klasių auklėtojai mokslo metų pradžioje su mokiniais aptaria mokinių elgesio taisykles mokykloje. (93 proc.) sutinka arba visiškai sutinka, jog jų klasė turi savo taisykles, dėl kurių visi yra susitarę.

 3. (56 proc.) atsakė, kad ko gero sutinka, jog jiems mokyklos taisyklės visada yra aiškios.

 4. Didžioji dalis mokinių (89proc.) ko gero, sutinka su tuo, jog mokiniai laikosi mokyklos taisyklių, (11 proc.) visiškai su tuo sutinka.

 5. Pusė (50 proc.) mokytojų, ko gero, sutinka, o (43 proc.) ko gero, nesutinka, kad mokiniai laikosi gimnazijos taisyklių.

 6. Beveik visi mokiniai (80 proc.) visiškai sutinka, jog mokykloje yra taikomos vienodos taisyklės visiems mokiniams, (20 proc.) ko gero, su tuo sutinka.

 7. Didžioji dalis mokinių (72proc.) visiškai sutinka, jog mūsų mokykla yra tvarkinga, (20 proc.) mokinių irgi, ko gero, su tuo sutinka, ir tik 8 proc. vaikų su šiuo teigimu, ko gero, nesutinka.

 8. Beveik pusė (53 proc.) mokytojų, ko gero, sutinka su tuo, kad juos vargina dažni konfliktai, įtempti santykiai su kai kuriais mokiniais. Su šiuo klausimu nesutinka ir, ko gero, nesutinka tik 21% proc. visų mokytojų.

 9. (52 proc.) mokinių teigia, kad juos vargina dažni konfliktai, įtempti santykiai su kai kuriais mokytojais. (33 proc.) mokinių visiškai su šiuo klausimu nesutinka ir, ko gero, nesutinka.

Siūlymai:

Nuolat priminti ir išaiškinti mokiniams mokyklos vidaus tvarkos taisykles, akcentuoti mokinių pareigas ir atsakomybę.

Kiekvienai klasei susikurti aiškias, suprantamas ir priimtinas taisykles.

Mokyklos bendruomenei nuolat laikytis susitarimų.

Netinkamo mokinių elgesio priežastis visada išsiaiškinti su mokytoju, mokyklos psichologe ir socialine pedagoge, VGK nariais.

BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS

Patyčių dėžutė

Mano dienynas

Facebook

Apklausa

Vilniaus ,,Žaros" gimnazija

Vilniaus "Žaros" gimnazija 
Įmonės kodas: 190007910

Adresas: Karklėnų g. 13, Vilnius, LT-11223
Tel./ Fax.:  (8-5) 2674714 (direktorius, raštinė)
El. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

1

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME