Mokinių teisės ir pareigos

Mokinių teisės:

 • Ugdytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai.
 • Į pirminę sveikatos priežiūrą.
 • Nemokamai įgyti valstybinius standartus atitinkantį pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą.
 • Į saviraiškos laisvę, nekenkiant kitiems.
 • Ugdytis rusų kalba, perimti rusų, lietuvių ir lenkų tautų kultūros pagrindus, papročius, tradicijas.
 • Naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose, JTO Vaiko teisių konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.
 • Gauti visą informaciją apie mokyklą, jos vykdomas švietimo programas, mokymo(si) formas. 
 • Rinktis mokyklos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, užsienio kalbą, mokymosi lygį, dalykų modulius, papildomo ugdymo programas, būrelius ir kt.
 • Nemokamai naudotis mokyklos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi tikslams). 
 • Esant būtinybei, gauti mokymą namuose pagal gydymo įstaigų rekomendacijas.
 • Dalyvauti Mokyklos savivaldoje.
 • Teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir popamokinės veiklos tobulinimo. 
 • Gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę, logopedo ir informacinę pagalbą.
 • Į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą.
 • Gauti mokykloje nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka.
 • Į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę.
 • Į visiems vienodas galimybes ir lygias sąlygas skleisti savo gebėjimus bei talentą.
 • Burtis į visuomenines organizacijas, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos įstatymams ir skatina pilietinę brandą, lavina kūrybinius gebėjimus.
 • Puoselėti rusų kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.

 

Mokinių pareigos:

 • Būti mandagiems, draugiškiems, laikytis visuomenėje nusistovėjusių bendravimo ir elgesio normų.
 • Derinti savo veiksmus ir norus su kitais mokiniais ir mokyklos bei visuomenės interesais.
 • Prisiimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį.
 • Gerbti savo tėvus, kitus šeimos narius, padėti ir globoti juos ligos ar kitos negalios atvejais, pagarbiai bendrauti su mokiniais ir pedagogais, kitais suaugusiais, padėti silpnesniam ir artimui.
 • Laikytis asmens higienos reikalavimų.
 • Laikytis mokymo(si) sutarties sąlygų, Vidaus darbo tvarkos, Mokinio elgesio taisyklių.
 • Mokytis formaliojo švietimo įstaigoje, įgyti pakankamai žinių ir patirties, kad teisingai gebėtų pasirinkti tolesnį mokymosi ar profesinės veiklos kelią, būti pasiruošusiems savarankiškam gyvenimui.
 • Stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės bei visuomenės narius, laikytis visuomenėje pripažintų žmonių bendravimo normų.
 • Dalyvauti mokyklos organizuojamuose pasiekimų patikrinimuose, testavimuose, egzaminuose, sąžiningai atlikti skirtas užduotis.
 • Nuolat lankyti mokyklą, nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties.
 • Tausoti mokyklos turtą, jį tyčia sugadinus atlyginti mokyklai padarytą žalą.
 • Gerbti rusų, lietuvių ir kitas kalbas bei jų kultūras.

BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS

Patyčių dėžutė

Mano dienynas

Facebook

Apklausa

Vilniaus ,,Žaros" gimnazija

Vilniaus "Žaros" gimnazija 
Įmonės kodas: 190007910

Adresas: Karklėnų g. 13, Vilnius, LT-11223
Tel./ Fax.:  (8-5) 2674714 (direktorius, raštinė)
El. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

1

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME