Mokinių elgesio taisyklės

Moksleiviai privalo:
1. Nevėluoti į pamokas.
2. Atlikti visas mokytojo skirtas užtuotis per pamokas ir namuose.
3. Pamokose turėti visas reikalingas mokymosi priemones.
4. Išeiti iš pamokos tik mokytojui leidus.
5. Praleidęs pamokas, mokinys privalo pateikti klasės auklėtojui pateisinamąjį dokumentą (iki 3 dienų - tėvų raštelį, daugiau kaip 3 dienos - gydytojo pažymą).
6. Mokiniai atsako už darbo vietą, duotų priemonių saugumą, tvarką, švarą. Pasibaigus pamokai palikti tvarkingą darbo vietą.
7. Mokiniai, atleisti nuo kūno kultūros pamokos, privalo stebėti pamoką iki jos pabaigos neišeinant iš sporto salės ar sporto aikštelės. Mokiniai negali palikti mokyklos bei mokyklos teritorijos pamokų metu be tėvų sutikimo, administracijos ar klasės vadovo žinios.
8. Gerbti mokytojus, klausyti jų nurodymų, drausmingai elgtis pamokoje.
9. Eidami į mokyklą ir iš mokyklos mokiniai privalo laikytis saugaus eismo taisyklių.
10. Kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą, vykdyti higienos normų reikalavimus.

 

Moksleiviams draudžiama:

1. Vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas mokyklos patalpose ir jos teritorijoje, atvykti į mokyklą apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, prekiauti jomis.
2. Rūkyti mokykloje, jos teritorijoje ir prieigose.
3. Mokykloje ir jos teritorijoje draudžiama žaisti azartinius žaidimus, šiukšlinti mokyklos patalpose, keiktis.
4. Pamokų metu griežtai draudžiama naudotis mobilaus ryšio telefonais bei kitomis technologinėmis priemonėmis.
5. Savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą.
6. Mokiniams draudžiama be auklėtojo ar mokyklos vadovo leidimo į mokyklą, joje vykstančius renginius kviestis pašalinius, mokykloje nesimokančius asmenis.
7. Mokyklos valgykloje draudžiama: įeiti su viršutiniais drabužiais, triukšmauti, stumdytis, palikti nenuneštų indų, nesutvarkytų stalų.

 

Budinčių moksleivių pareigos:
1. Drausmei ir tvarkai mokykloje palaikyti, mokytojams budėti padeda 5-12 kl. mokiniai.
2. Budinčios klasės auklėtojas išdalina mokiniams skiriamuosius ženklus, kiekvienam paskria budėjimo vietą.
3. Budėjimą organizuoja ir kontroliuoja budinčios klasės auklėtojas.
4. Budintys moksleiviai stebi mokyklos aplinką paskirtoje vietoje, sudrausmina netinkamai besielgiančius moksleivius. Esant reikalui, apie netinkamą moksleivių elgesį, informuoja budintį mokytoją.
5. Moksleiviai budintys valgykloje:
a) reguliuoja moksleivių srautus pertraukų metu, atsižvelgdami į moksleivių aptarnavimo grafiką valgykloje;
b) sudrausmina netinkamai besielgiančius moksleivius, apie netinkamą elgesį informuoja budintį mokytoją.

 

Atskomybė už mokinių elgesio taisyklių pažeidimus:

1. Visi mokyklos mokiniai privalo laikytis mokinių elgesio taisyklių. Apie taisyklių pažeidimus klasės auklėtojas privalo informuoti moksleivio tėvus.
2. Pažeidę mokinio taisykles, mokiniai gali būti svastomi klasių susirinkimuose, prevencinės darbo grupės ar pedagogų tarybos posėdžiuose.
3. Mokiniams nesilaikantiems elgesio taisyklių, gali būti skiriamos nuobaudos:
a) pastaba;
b) papeikimas;
c) griežtas papeikimas;
d) pašalinimas iš mokyklos.
4. Už materialinės žalos padarymą moksleivis ar jo tėvai atsako įstatymų nustatyta tvarka.

BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS

Patyčių dėžutė

Mano dienynas

Facebook

Apklausa

Vilniaus ,,Žaros" gimnazija

Vilniaus "Žaros" gimnazija 
Įmonės kodas: 190007910

Adresas: Karklėnų g. 13, Vilnius, LT-11223
Tel./ Fax.:  (8-5) 2674714 (direktorius, raštinė)
El. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

1

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME